Toetsen en doorstroom

Op het voortgezet onderwijs worden er op verschillende momenten diverse toetsen afgenomen. Op deze manier wordt de voortgang van de leerlingen naast de observaties van de leerkracht nauwlettend in de gevolgd op alle onderdelen die bij het Nederlands onderwijs aan bod komen.

Zo nemen we na elk hoofdstuk de methode gebonden bloktoets af om te zien of de aangeboden en geleerde stof van dat hoofdstuk eigen is gemaakt door de leerling. 

De leesvaardigheid toetsen nemen we drie keer per jaar digitaal af. Zo houden we de voortgang in de gaten en bekijken we of de leerling de platte tekst begrijpt, verbanden kan zien en de hoofdgedachte van de schrijver uit een tekst kan halen. 

We nemen standaard één keer per jaar de landelijk genormeerde toetsen begrijpend lezen en spelling af. Wanneer een leerling begin VO 1 instroomt bij World Wide Juf zal en een nulmeting worden afgenomen en vinden deze toetsen het eerste jaar tweemaal plaats. 

IB examen
Leerlingen die het IB (International Baccalaureate) examen willen doen verwijzen wij na de tweede of derde klas van het voortgezet onderwijs (afhankelijk van het niveau van de leerling) door naar IBID education. IBID is net als World Wide Juf aangesloten bij stichting NOB.

IBID education
Sinds de oprichting in 2000 heeft IBID al honderden leerlingen op afstand begeleid naar het IB Diploma examen. Naast begeleiding voor het IB Dutch A SSST-programma (SSST, school supported self taught) biedt IBID ook een lesprogramma ter voorbereiding op het Diploma Programma. Dit pre-IBDP programma heeft een éénjarige en een tweejarige variant. De tweejarige variant volgt het gedachtegoed van MYP Dutch A ‘next chapter’. Ga naar de website van IBID education voor meer informatie: http://ibid.education/