Uitstroommogelijkheden; aangeboden in samenwerking met IBID.education

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Voor leerlingen die hun programma Nederlands willen afronden met een erkend diploma, maar geen IB Dutch A kiezen, is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel Educatief Startbekwaam (STRT) een goed alternatief. Dit CNAVT- examen - op niveau B2 - wordt erkend door vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

WWJ biedt in samenwerking met IBID gerichte examentrainingen aan door ervaren docenten. Het CNaVT- examen vindt plaats in de eerste twee weken van mei en kan overal ter wereld worden afgenomen bij een erkende exameninstelling.

Deelcertificaat Nederlands

De leerling doorloopt het hele traject vo Nederlands met de methode Nieuw Nederlands. In het laatste jaar vragen wij het staatsexamen aan. De aanvraag moet gedaan worden vóór januari van het jaar waarin examen gedaan wordt. Het schriftelijk examen mag onder bepaalde voorwaarden in het buitenland worden afgelegd. De voorwaarden zijn:

  • dat land moet buiten Europa liggen
  • kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit
  • de afdeling Examendiensten moet instemmen met het verzoek
  • er is een ambassade of consulaat in de buurt die bereid is om de kandidaat op de Nederlandse examentijden te examineren
  • het mondeling examen dient in Nederland te worden afgelegd of Caribisch Nederland

De kandidaat kan ook verzoeken om het examen op een later tijdstip te mogen doen in Nederland, in het tweede tijdvak in juni of in het derde tijdvak in augustus. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen dient de kandidaat een bewijs van wonen of werken naar de afdeling Examendiensten te sturen.

NT2, examen I of II.

Behalve het CNaVT en het Deelcertificaat Nederlands is er de mogelijkheid om uit te stromen als kandidaat NT2, examen I of II.

De NT2 examens worden vrijwel wekelijks afgenomen op 5 verschillende plaatsen in Nederland, te weten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle.

Het NT2 examen kan ook in delen (deelcertificaten) worden afgenomen. Bijvoorbeeld eerst lezen en luisteren en na een paar maanden spreken en schrijven.

Het examen NT2 I geeft toegang tot opleidingen of werkzaamheden op mbo-niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 vmbo gedaan hebben, kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het examen NT2 I.

Het examen NT2 II geeft toegang tot opleidingen en functies op hbo-niveau en universitair niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 havo of 3 vwo gedaan hebben, kunnen er ook voor kiezen verder te gaan en deel te nemen aan het examen NT2 II.

Uitstroommogelijkheden in beeld:

Deelcertificaat Nederlands (Staatsexamen)CNaVT profiel Educatief StartbekwaamNT2 INT2 II
Geeft toegang tot:VWO: Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen
HAVO: hbo-instellingen
VMBO: mbo-instellingen
Universiteiten en hogescholen in Nederland en BelgiëMbo-instellingen en beroepen op mbo-niveauUniversiteiten en hbo-instellingen en beroepen op universitair en hbo- niveau
Aanvragen examen:Individueel via website van DUO voor 1 januariIndividueel met hulp van IBID/WWJ voor 16 maartindividueel via website van DUOindividueel via website van DUO
Wanneer examen:In mei, juni of augustusJaarlijks in eerste helft meiVrijwel wekelijksVrijwel wekelijks
Locatie:In Nederland of in een land buiten Europa Bij een erkende exameninstelling in meer dan 40 landen ter wereldAmsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en ZwolleAmsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle

Toetsen en doorstroom

Op het voortgezet onderwijs worden er op verschillende momenten diverse toetsen afgenomen. Op deze manier wordt de voortgang van de leerlingen naast de observaties van de leerkracht nauwlettend in de gevolgd op alle onderdelen die bij het Nederlands onderwijs aan bod komen.

Zo nemen we na elk hoofdstuk de methode gebonden bloktoets af om te zien of de aangeboden en geleerde stof van dat hoofdstuk eigen is gemaakt door de leerling. 

De leesvaardigheid toetsen nemen we drie keer per jaar digitaal af. Zo houden we de voortgang in de gaten en bekijken we of de leerling de platte tekst begrijpt, verbanden kan zien en de hoofdgedachte van de schrijver uit een tekst kan halen. 

We nemen standaard één keer per jaar de landelijk genormeerde toetsen begrijpend lezen en spelling af. Wanneer een leerling begin VO 1 instroomt bij World Wide Juf zal en een nulmeting worden afgenomen en vinden deze toetsen het eerste jaar tweemaal plaats. 

IB examen
Leerlingen die het IB (International Baccalaureate) examen willen doen verwijzen wij na de derde klas van het voortgezet onderwijs (afhankelijk van het niveau van de leerling) door naar IBID.education, WWJ en IBID werken nauw samen. IBID is net als World Wide Juf aangesloten bij stichting NOB.