Onderbouw voortgezet onderwijs

In de onderbouw zijn de reguliere lessen zo opgebouwd dat iedere leerling één uur en 15 minuten les uur heeft per week les.
De onderbouw van het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in vwo klas 1,2,3 havo klas 1,2,3 en vmbo klas 1 en 2

Lesinhoud
Tijdens de lessen werken we met de methode Nieuw Nederlands, die onderwijs biedt voor de niveaus vmbo, havo en vwo.

Nieuw Nederlands is als volgt ingedeeld:
- Lezen
- Spreken, kijken en luisteren
- Schrijven
- Portfolio opdracht
- Woordenschat
- Kijk op taal
- Grammatica zinsdelen
- Grammatica woordsoorten
- Spelling
- Fictie
- Poëzie

Actualiteit
Werken met Nieuwsbegrip is een goede manier om aan te sluiten bij de actualiteit en tegelijkertijd begrijpend lezen en woordenschat te oefenen. Leerlingen lezen teksten behorend bij het thema van de week en aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. Doordat de leerkracht regelmatig samen met de leerling de teksten 'hardop-denkend' voordoet hoe zij als leesexpert een tekst aanpakt, laat zij zien hoe zij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Bij elk thema maakt NOS jeugdjournaal een filmpje. De leerlingen vinden het erg leuk om dit te bekijken en te bespreken.

Voor elke leerling is er een tekst op zijn of haar niveau.
-Niveau AA voor groep 4
-Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
-Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
-Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
-Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3


Extra oefenstof

De methode Nieuw Nederlands biedt online en via oefenboeken een schat aan extra oefenmateriaal. Daarnaast werken wij met Bloon, een handige site waarop de kinderen op een leuke manier na elk hoofdstuk spelling hun dictee kunnen oefenen. Alle groepen oefenen hun spelling als huiswerk ook regelmatig op de computer met Bloon. Bloon is een methode- onafhankelijke manier van oefenen met spelling. BLOON = Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken