Voortgezet onderwijs algemeen

Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit 4, 5 of 6 jaar voortgezet onderwijs (afhankelijk van het schooltype)
Na de basisschool, dus vanaf ongeveer 12 jaar, gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit VMBO, HAVO en VWO en bereidt leerlingen voor op het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs.

Nederland heeft 4 verschillende typen voortgezet onderwijs:
- Praktijkonderwijs voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen. Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt en duurt 6 jaar.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen voor op het mbo en de havo. Het vmbo duurt 4 jaar. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het vmbo is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt scholieren voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). De havo duurt 5 jaar.
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht. Op het atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen. Het vwo duurt 6 jaar.

Voortgezet onderwijs
Aan het einde van groep 8, het laatste jaar van het basisonderwijs, kiezen leerlingen een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs op grond van een schooladvies, eigen voorkeur en in veel gevallen een landelijke toets. Leerlingen hebben daarbij 2 keuzemogelijkheden: algemeen voortgezet onderwijs (havo of vwo) of beroepsgericht voortgezet onderwijs (vmbo). Het voortgezet onderwijs is bestemd voor kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 16, 17 of 18 jaar. Het algemeen voortgezet onderwijs duurt 5 of 6 jaar en is verplicht voor leerlingen tot 16 jaar. Leerlingen kunnen kiezen uit 2 soorten onderwijs die beide beginnen met een onderbouw. De onderbouw duurt 2 of 3 schooljaren, afhankelijk van het type voortgezet onderwijs. Bij de meeste schooltypes ontvangen leerlingen aan het einde van het tweede jaar advies over welke richting ze het beste kunnen volgen.

Algemeen voortgezet onderwijs (havo of vwo)
Binnen het algemeen voortgezet onderwijs bestaan 2 typen onderwijs: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met een studieduur van 6 jaar, dat in Nederland gevolgd kan worden aan een gymnasium, atheneum of lyceum (een combinatie van gymnasium en atheneum) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) dat 5 jaar duurt.

Ons aanbod
In het eerste jaar voortgezet onderwijs bieden wij drie niveaus aan:
- theoretische leerweg - havo
- havo - vwo
- vwo

In het tweede jaar voortgezet onderwijs bieden wij drie niveaus aan:
- theoretische leerweg - havo
- havo - vwo
- vwo


Vanaf de derde klas wordt er een keuze gemaakt en bieden wij drie niveaus aan:
- theoretische leerweg
- havo
- vwo