Groep 3

Wij kiezen ervoor om groep 3 standaard in twee schooljaren aan te bieden omdat groep 3 een zeer uitbreid jaar is. Onze leerlingen starten een jaar eerder (gemiddelde leeftijd 5 jaar) met groep 3 dan de kinderen in Nederland. Op deze manier hebben onze leerlingen uitgebreid de tijd om een goede basis te leggen in groep 3 zonder achter te gaan lopen op leeftijdsgenoten in Nederland.

Leerjaar 3.1
Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters heel spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen kern 1 tot en met 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het kleuterprogramma.
Dit leerjaar krijgt de leerling van augustus tot en met de kerstvakantie 30 minuten les per week. Van januari t/m juni krijgt de leerling 45 minuten les per week.

Leerjaar 3.2
Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12.
De leerlingen volgen het eerste halfjaar (augustus t/m december) 45 minuten les per week en vanaf januari één uur per week.

Groep 3 in één schooljaar
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen groep 3 in één schooljaar volgen. Wanneer een leerling groep 3 in één schooljaar doet dan verwachten wij een hoge ouderbetrokkenheid en begeleiding van de ouders.
Leerlingen die groep 3 in één jaar doen volgen krijgen één uur les per week gedurende het gehele schooljaar.