Toetsen

Vanaf groep 3 nemen we methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen af bij de leerlingen.
In het schema hieronder kunt u zien welke toetsen wij in welk leerjaar afnemen.

Leerjaar Methode gebonden toetsenLandelijk genormeerde toetsen
Groep 3Kern 1 t/m 6 Veilig Leren Lezen
Thema 7 t/m 12 Lijn 3
AVI leestoets
Cito spelling
Groep 4
Taal actief taal
Taal actief spelling
Taal actief woordenschat
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
AVI leestoets
Cito spelling
Groep 5
Taal actief taal
Taal actief spelling
Taal actief woordenschat
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
AVI leestoets
Cito spelling
Cito begrijpend lezen
Groep 6
Taal actief taal
Taal actief spelling
Taal actief woordenschat
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
AVI leestoets
Cito spelling
Dia tekst (begrijpend lezen)
Groep 7
Taal actief taal
Taal actief spelling
Taal actief werkwoordspelling
Taal actief woordenschat
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
AVI leestoets
Dia spelling
Dia tekst (begrijpend lezen)
Groep 8
Taal actief taal
Taal actief spelling
Taal actief werkwoordspelling
Taal actief woordenschat
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
Eindtoets Route 8