Rekenlessen

Naast het volgen van Nederlandse lessen is het voor leerlingen van World Wide Juf ook mogelijk om (extra) rekenlessen te volgen. Uit ervaring is gebleken dat veel leerlingen die rekenonderwijs op de dagschool hebben genoten, moeite hebben met de instroom binnen het Nederlandse onderwijs systeem. Dit kan verschillende oorzaken hebben; het rekenonderwijs werd in een andere taal gegeven, het niveau van de klassen kwam niet overeen of de vraagstelling was anders. Uit behoefte van de ouders is het rekenaanbod ontstaan.

Elke leerling werkt op zijn eigen tempo. Voor kinderen die rekenen moeilijk vinden is er veel oefenmateriaal en voor de sterke rekenaars zijn er veel uitdagende en verdiepende opdrachten. Zo worden de rekenlessen net als de Nederlandse lessen op maat gegeven en kunnen de leerlingen optimaal van ons rekenonderwijs profiteren.


Methode Getal & Ruimte Junior