Cultuurlessen

Stichting NOB heeft de NTC- lessenserie Nederland IN ZICHT ontwikkeld.
In de lessenserie wordt woordenschat geïntegreerd met cultuurlessen. Het is een doorgaande leerlijn voor de onderbouw tot en met de bovenbouw.

Bij de selectie van onderwerpen voor NederLAND IN ZICHT is rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke dekking van het kerndoel basisonderwijs ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Daarbij is gekozen voor die onderwerpen die over het algemeen niet, of op een afwijkende wijze op de dagscholen van de leerlingen worden behandeld. Tijdens de lessen van NederLAND IN ZICHT wordt het accent gelegd op Nederland.

Stichting NOB heeft ook de cultuurgame cultquest ontwikkeld. CultQuest is een online game voor NTC-leerlingen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar.
Via www.cultquest.nl kunnen diverse interactieve games gespeeld worden.
Tijdens het spelen van de games kunnen leerlingen punten scoren die ze vervolgens kunnen gebruiken om hun eigen avatar vrij te spelen of te pimpen.
Het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland en Vlaanderen staat centraal in CultQuest. Dit houdt in dat Nederlandse tradities en Vlaamse gewoonten aan bod komen. Aan de hand van een thema worden verschillende onderwerpen besproken. De gameformats zijn gebaseerd op het reproduceren van kennis, het onderzoeken, vergelijken en zichzelf positioneren ten opzichte van aspecten van het immaterieel cultureel erfgoed. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken en leren meer over de Nederlandse en Vlaamse tradities en gewoonten.