Groep 4 t/m 8

De leerlingen in groep 4 tot en met 8 volgen één uur les per week.

World Wide Juf biedt leerlingen in groep 4 t/m 8 de vijf vakgebieden van de Nederlandse taal aan:
- Taal
- Spelling
- Woordenschat
- Begrijpend lezen
- Technisch lezen

Wij werken voor taal, spelling en woordenschat met de nieuwste versie van Taal Actief (Taal actief 4).
Kwaliteit en resultaat, dat zijn de sleutelwoorden van Taal actief. Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel.
De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld:
- Woordenschat
- Taal verkennen
- Spreken en luisteren
- spelling

Het vak begrijpend lezen bieden wij aan met de methode Nieuwsbegrip XL.
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp.Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen.
Doordat de leerkracht regelmatig samen met de leerling de teksten 'hardop-denkend' voordoet hoe zij als leesexpert een tekst aanpakt, laat zij zien hoe zij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Bij elk thema maakt NOS jeugdjournaal een aansluitend filmpje. De leerlingen vinden het erg leuk om deze te bekijken en te bespreken.
Voor elke leerling is er een tekst op zijn of haar niveau.
-Niveau AA voor groep 4
-Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
-Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
-Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
-Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3

Als afsluiting van een les mogen de kinderen altijd een kort educatief filmpje kijken. Dit is altijd een filmpje dat aansluit bij de inhoud van de les of een filmpje over een actuele nieuwsgebeurtenis. World Wide Juf maakt veel gebruik van de filmpjes van schooltv beeldbank. Deze site bevat meer dan 3500 korte educatieve filmpjes over heel veel verschillende onderwerpen.

Bloon
Bloon is een handige site waarop de kinderen op een leuke manier na elk hoofdstuk spelling hun dictee kunnen oefenen.

Alle groepen oefenen hun spelling als huiswerk ook regelmatig op de computer met bloon.
Bloon is een methode- onafhankelijke manier van oefenen met spelling.

BLOON = Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken