Tips om thuis Nederlands nog meer te stimuleren

De ervaring van World Wide Juf is dat Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland een kleinere woordenschat hebben dan kinderen die in Nederland en Vlaanderen wonen. Dit komt onder andere doordat de kinderen in het buitenland met minder verschillende Nederlandse/Vlaamse mensen in contact komen.

Lezen en voorlezen

Lezen en voorlezen zijn natuurlijk één van de makkelijkste en leukste manieren om met taal bezig te zijn. Laat kinderen boeken kiezen die aansluiten bij hun belevingswereld. Als u samen met uw kind leest kunt u ook het begrijpend lezen oefenen door na iedere bladzijde een vraag te stellen over de inhoud van de gelezen bladzijde.

Gezelschapsspelletjes in het Nederlands 

Het spelen van gezelschapsspelletjes in het Nederlands is nuttig en leuk. Speel bijvoorbeeld Memory, Kwartet, Scrabble, Wie is het, Galgje, Pimpampet, Ik zie ik zie wat jij niet ziet…etc.

Kijken naar educatieve programma’s

Een aantal educatieve programma’s op een rijtje die makkelijk via het internet te zien zijn: - Klokhuis: www.klokhuis.nl (8-12 jaar) - Jeugdjournaal: www.jeugdjournaal.nl (8 – 14 jaar) - Schooltv: www.schooltv.nl   

het programma van schooltv per leerjaar:

groep 3 - 4: Huisje boompje beestje

klik hier om de laatste aflevering van huisje boompje beestje te kijken

groep 5 - 6: Nieuws uit de Natuur

 klik hier om de laatste aflevering van nieuws uit de natuur te kijken

groep 7 - 8: Schooltv weekjournaal

klik hier om de laatste aflevering van schooltv weekjournaal te kijken

Contact met Nederland aanmoedigen

Moedig e-mail en skype contact met familie en bekenden in Nederland aan.

Liedjes-CD’s en luister- CD’s

Er bestaan vele leuke liedjes-CD´s en luister-CD´s waarop boeken worden voorgelezen. Zet deze op in de auto onderweg naar school of naar de supermarkt en kinderen leren zonder dat ze het door hebben. Via verschillende website’s is het mogelijk om in het buitenland boeken en liedjes- luister CD’s online te kopen.

Afspraken maken over Nederlands spreken

Sommige gezinnen, met name bij gemengde gezinnen vinden ouders het soms lastig om Nederlands te spreken in de thuissituatie. U kunt een vaste tijd per dag afspreken om Nederlands te praten, bijvoorbeeld tijdens het tafeldekken, het avondeten of het terugrijden van school naar huis. Geef daarbij het goede voorbeeld door goede, volledige Nederlandse zinnen te gebruiken zonder buitenlandse termen. Probeer woorden in het Nederlands met andere woorden uit te leggen in plaats van het woord in een andere taal te zeggen. Andere mogelijkheden zijn dat het kind altijd Nederlands spreekt met vader of moeder of dat je een Nederlandse dag(en) instelt. Bijvoorbeeld zondag en maandag zijn de Nederlandse dagen. Deze dagen wordt er de hele dag alleen Nederlands gesproken.