Missie

World Wide Juf is persoonlijk onderwijs op afstand via audio-visuele media voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland.

Ons NTC-online onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. World Wide Juf onderscheidt zich door kwalitatief online privélessen aan te bieden, via audio-visuele media. Onze drijfveren zijn daarbij positieve omgang met de leerlingen. Wij vinden het zeer belangrijk dat de leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen bij de leerkracht. Onze leerlingen hebben een prettige tijd tijdens de lessen en leren veel. Wij zien het als onze missie om het beste uit de leerlingen te halen waarbij iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Alle leerlingen krijgen op maat les waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren. Wij bieden de kinderen de leerstof aan die in de kerndoelen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. We richten ons erop dat alle leerlingen presteren op of boven het landelijk gemiddelde. Voor leerlingen die dit doel niet kunnen halen, stellen we een eigen leerlijn op, die afgestemd is op de mogelijkheden van deze individuele kinderen. Voor leerlingen die meer in hun mars hebben bieden we aanvullende leerstof op een uitdagender niveau. World Wide Juf streeft naar het continu optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

World Wide Juf heeft als visie voor ogen om in 2018 NTC- onlinelessen op maat te verzorgen voor leerlingen van het basisonderwijs, alle leerjaren/niveaus van het voortgezet onderwijs met de mogelijkheid om vanaf het 3e jaar voortgezet onderwijs onder begeleiding van World Wide Juf te kiezen voor een examenrichting.