Jaarpakket basisonderwijsLeerjaar

Hoeveelheid les

Inhoud leerstof

Kosten
kleuters
40 lessen van 30 minuten
Thematische lessen waarin gewerkt wordt aan de woordenschat, ontluikende en beginnende geletterdheid, taalbeschouwing, spreken en luisteren. De kleuters werken met losse werkbladen die per e-mail doorgestuurd worden.
€ 1180,-
Groep 3.1
18 lessen van 30 minuten en
22 lessen van 45 minuten.

Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters heel spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen kern 1 tot en met 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het kleuterprogramma.
€ 1799,-
Groep 3.2
18 lessen van 45 minuten en
22 lessen van 60 minuten
Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12.
€ 2399,-
Groep 3
40 lessen van 60 minuten
Leerlingen vanaf 6 jaar kunnen groep 3 in één schooljaar volgen. Wanneer een leerling groep 3 in één schooljaar doet dan verwachten wij een hoge ouderbetrokkenheid en begeleiding van de ouders.
€ 2899,-
Groep 4 t/m 8
40 lessen van 60 minuten
Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Taal actief (versie 4), Nieuwsbegrip en blokboek taal.
€ 2899,-


Jaarpakket voortgezet onderwijs


Leerjaar

Hoeveelheid les

Inhoud leerstof

Kosten
Klas1 t/m 4
40 lessen van 75 minuten
Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode
Nieuw Nederlands (vijfde editie) en Nieuwsbegrip.
€ 3250,-


Inhoud jaarpakket vanaf groep 3.2

 • 40 lessen (lestijd verschilt per leerjaar).
 • Eén keer per jaar afname landelijk genormeerde toetsen (Cito en/of Dia taal) AVI lezen, spelling (en begrijpend lezen vanaf groep 5)
 • De wekelijkse huiswerk e-mail
 • Twee rapporten (december en juni)
 • Twee 10 minuten gesprekken (december en juni) over Skype over het rapport met ouders
 • Benodigde lesmaterialen
 • Verzendkosten lesmaterialen wereldwijd

Overig

 • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.
 • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 10% korting op een jaarpakket.
 • Kosten per extra losse les van 60 minuten: € 59,00
 • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB
 • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.
 • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.
 • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.